Engelse versie Franse versie Duitse versie Nederlandse versie
Partners

De volgende partners zijn betrokken bij Deel II van ESPACE:

Hampshire County Council
The Environment Agency
South East Climate Change Partnership
South East England Regional Assembly
Waterschap Rivierenland
Ministerie van VROM

 

Hampshire County Council logoHampshire County Council

Hampshire County Council neemt actief maatregelen om ervoor te zorgen dat Hampshire en de inwoners van de county voorbereid zijn op zowel de positieve als de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. De County Council is op twee niveaus bij ESPACE betrokken:

  • als hoofdpartner en begunstigde, belast met de managementtaken binnen het samenwerkingsverband (zoals financiën, rapportage en communicatie); en
  • als een van de partners van het project.

^ Terug naar boven

 

Environment Agency logoThe Environment Agency

De belangrijkste overheidsinstantie op het gebied van milieubescherming en verbetering in Engeland en Wales. Als regelgevende instantie werkt zij aan terugdringing van de CO2-uitstoot om het broeikaseffect te beperken en is zij verantwoordelijk voor aanpassingsbeleid.

^ Terug naar boven

 

South East Climate Change Partnership logoSouth East Climate Change Partnership

In dit samenwerkingsverband werken overheids-, particuliere en vrijwilligersorganisaties samen op het gebied van onderzoek, voorlichting en advies inzake de kansen en bedreigingen als gevolg van de klimaatverandering in Zuidoost-Engeland. Daarnaast streeft het samenwerkingsverband naar een meer adaptatiegerichte ruimtelijke ordening in de regio.

^ Terug naar boven

 

South East England Regional Assembly logoSouth East England Regional Assembly

De Regional Assembly is het regionale planningsorgaan voor Zuidoost-Engeland. De Assembly is verantwoordelijk voor de evaluatie en bewaking van het regionale planningsbeleid (Regional Planning Guidance) en voor de opstelling van een nieuwe regionale strategie op het gebied van ruimtelijke ordening (Regional Spatial Strategy, RSS), en moet ervoor zorgen dat aanpassing aan klimaatverandering zowel in het regionale beleid als in de regionale strategie wordt opgenomen. Ook heeft de Assembly een eerste rapport uitgebracht over de vermoedelijke gevolgen van klimaatverandering voor de regio.

^ Terug naar boven

 

Waterschap Rivierenland logoWaterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een van de Nederlandse waterschappen en is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, waterbeheer en de beheersing van wateroverlast.

^ Terug naar boven

 

Ministerie van VROM logoMinisterie van VROM

Het Nederlandse Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is verantwoordelijk voor beleidsvorming en bewustwording op het gebied van duurzame ontwikkeling in Nederland.

^ Terug naar boven

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage NW Europe homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu