Engelse versie Franse versie Duitse versie Nederlandse versie
Espace Deel II

Afbeelding van overstromingen, bloemen en hermeanderingBij de uitvoering van ESPACE Deel I, is gebleken dat het proces van aanpassing aan klimaatverandering op lokaal niveau in bepaalde opzichten nogal moeizaam verloopt.

ESPACE Deel II bouwt voort op eerdere activiteiten van ESPACE en zal een aantal ideeën en bevindingen verder uitwerken. Er zal worden gewerkt via een combinatie van onderzoek en twee gerichte casestudy’s. De bedoeling is om:

  • te onderzoeken waarom adaptatiebeleid van hogere niveaus niet wordt omgezet in praktische maatregelen. Hierdoor zullen wij beter gaan begrijpen wat er nodig is op het gebied van coördinatie en management om daadwerkelijk te komen tot aanpassing aan klimaatverandering.

  • een ‘tool voor organisatieverandering’ te ontwikkelen op basis van diepgaand, op feiten en theoretische kennis gebaseerd onderzoek. Deze tool moet organisaties een duidelijk beeld geven van de zaken die moeten worden doorgevoerd en gecombineerd om te kunnen omgaan op klimaatrisico’s.

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage NW Europe homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu