Engelse versie Franse versie Duitse versie Nederlandse versie
Aanvraagformulier - Extended Partnership

Naam organisatie:

Eerste contactpersoon 1: Functie contactpersoon 1:

Eerste contactpersoon 2: Functie contactpersoon 2:

Adres:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

E-mailadres 1:

E-mailadres 2:

Wat is de belangrijkste taak en verantwoordelijkheid van uw organisatie?

Wat heeft uw organisatie het ESPACE-project te bieden?

Wat hoopt uw organisatie te bereiken door Extended Partner te worden?

Geeft u toestemming voor het beschikbaar stellen van uw contactgegevens aan de leden van het Extended Partnership en het ESPACE-samenwerkingsverband?

Als u andere organisaties kent die wellicht Extended Partner willen worden, wilt u dan hier hun contactgegevens vermelden, inclusief een e-mailadres:

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage NW Europe homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu