Engelse versie Franse versie Duitse versie Nederlandse versie
Kernactie 4

Ontwikkeling van een 'Decision Testing Tree' als hulpmiddel voor lokale besluitvorming en implementatie

Afbeelding van ondergelopen straten, Thames Barrier en boomLooptijd: september 2007 - mei 2008

In het kader van deze actie zal een 'Decision Testing Tree' ('beslissingstoetsboom') worden ontwikkeld en zal worden onderzocht welke toepassingsmogelijkheden deze tool heeft voor de lokale besluitvorming en implementatie van adaptatiestrategieŽn.

Het concept 'beslisbomen' is deels in Deel I van ESPACE ontwikkeld in het kader van het Britse beheersplan voor het estuarium van de Theems. Kernactie 4 zal dit hulpmiddel verder uitwerken om de lokale implementatie van het klimaatbeleid te bevorderen.

De beslisboom is een visualisatie-instrument voor planologen dat illustreert wat verschillende maatregelen tegen overstromingsrisico's, zoals waterberging of dijkverhoging, opleveren bij de veranderingen in waterstanden die zullen optreden als gevolg van de klimaatverandering. Het kan door planologen worden gebruikt om beter inzicht te krijgen in aspecten van flexibiliteit, aanpassingsvermogen, robuustheid, voorzorgsmaatregelen en veerkracht in de besluitvorming voor de lange termijn.

Het tweede deel van Kernactie 4 behelst de ontwikkeling van een tool die planologen kunnen gebruiken in het overlegproces met belanghebbenden. Er kunnen beslisroutes of 'trajecten' worden geconstrueerd om weer te geven welke beslissingen een bepaalde belanghebbende in de toekomst zou kunnen nemen. Op het gekozen traject kunnen vervolgens klimaatveranderings- en ontwikkelingsscenario's worden losgelaten om te onderzoeken in hoeverre het aan eventuele toekomstige eisen kan voldoen. Door met verschillende beslissingen en scenario's te spelen, kunnen belanghebbenden zien of hun eigen ideale plannen geschikt zijn.

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage NW Europe homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu