Engelse versie Franse versie Duitse versie Nederlandse versie
Kernactie 3

Casestudy in Nederland inzake belemmeringen en problemen rond de implementatie van mogelijke adaptatiemaatregelen

Afbeelding van gidsmodellen en ondergelopen polderLooptijd: september 2007 - mei 2008

In een tweede casestudy wordt een ‘real-life’-scenario in Nederland gebruikt om na te gaan welke belemmeringen en problemen zich op gemeentelijk niveau voordoen bij de uitvoering van het waterbergingsbeleid.

De in het kader van Deel I , ontwikkeldeGidsmodellen, zijn bedoeld als theoretisch hulpmiddel bij het zoeken naar locaties voor waterberging en meervoudig ruimtegebruik op lokaal niveau. Het biedt innovatieve oplossingen en mogelijkheden voor waterbeheer. Hoewel het zich heeft bewezen als een uiterst nuttig visualisatie- en communicatie-instrument om draagvlak te creëren onder belangrijke belanghebbenden, blijven zich in de praktijk problemen voordoen bij de invoering van de voorgestelde waterbeheersmaatregelen.

Bijvoorbeeld, om het watersysteem aan de hand van de gidsmodellen te verbeteren, moeten de voorgestelde waterbergingsgebieden worden opgenomen in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Hoewel sommige gemeenten de waterbergingsmaatregelen inderdaad in hun bestemmingsplannen opnemen, blijken andere dat niet te doen.

In deze casestudy zal worden onderzocht waarom gemeenten klimaatverandering niet in hun bestemmingsplannen opnemen. Ook zal worden gekeken hoe deze problemen kunnen worden opgelost, zodat de implementatie van adaptatiemaatregelen kan worden verbeterd.

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage NW Europe homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu