Engelse versie Franse versie Duitse versie Nederlandse versie
Kernactie 1

Evaluatie van outputs van ESPACE Deel I en inventarisatie van knelpunten bij de implementatie

Looptijd: juli 2007 – september 2007

In deze kernactie zal worden geïnventariseerd welke knelpunten zich voordoen bij de implementation van mogelijke adaptatiemaatregelen op lokaal niveau. Hierdoor zullen wij beter gaan begrijpen wat er nodig is op het gebied van coördinatie en management om de ruimtelijke ordening daadwerkelijk aan te passen aan de klimaatverandering.

Voortbouwend op ESPACE Deel I, zal worden nagegaan welke strategieën, processen en mechanismen een belemmering lijken te vormen voor de implementatie van de resultaten van ESPACE. Deze evaluatie moet een globaal inzicht verschaffen in de problematiek met betrekking tot de lokale implementatie van de resultaten van ESPACE.

In het tweede deel van deze actie zullen de vastgestelde knelpunten worden getoetst tegen specifieke scenario’s. In het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Duitsland zullen de belangrijkste lokale uitvoerende instanties en hun taken, bevoegdheden en activiteiten worden geïnventariseerd en zal worden nagegaan welke strategieën, processen en mechanismen voor die instanties feitelijk een belemmering lijken te vormen om aanpassing aan klimaatverandering op lokaal niveau door te voeren.

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage NW Europe homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu