Engelse versie Franse versie Duitse versie Nederlandse versie
Kernactie 2

Casestudy in VK inzake belemmeringen en problemen rond de lokale implementatie van mogelijke adaptatiemaatregelen

Afbeelding van jas en overstroomde stadLooptijd: september 2007 - mei 2008

Deze ‘real-life’ casestudy is gericht op de problematiek rond de lokale implementatie van het klimaatveranderingsbeleid zoals geformuleerd in het South East of England Regional Spatial Strategy (SE Plan) en het South East Climate Change Implementation Plan.

Gekeken zal worden in welke opzichten de bestaande strategieën, processen en mechanismen een belemmering vormen voor de implementatie van het adaptatiebeleid. Verder zal worden nagegaan wat de belangrijkste partijen zijn en wat zij nodig hebben om het adaptatiebeleid op lokaal niveau te kunnen doorvoeren. Tot slot zal worden onderzocht hoe hiervoor vanuit regionaal en/of nationaal niveau oplossingen kunnen worden geboden, bijvoorbeeld via strategieën voor sectorgebonden of individuele gedragsverandering.

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage NW Europe homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu