Engelse versie Franse versie Duitse versien Nederlandse versie
Aanbeveling nr.9

Afbeelding van Thames Barrier, aardverschuiving en overstroming Bijbehorende casestudy’s
Bijbehorende richtsnoeren
Bijbehorende tools
Voorbeeldplannen en –beleid

Beoordeel in hoeverre een ruimtelijk plan als geheel bijdraagt tot aanpassing aan klimaatverandering.

Zorg ervoor dat de afzonderlijke beleidslijnen in het plan samen het juiste adaptatieniveau opleveren. Toets de robuustheid van het plan aan de hand van gemiddelde en extreme klimaatveranderingsscenario’s. Bepaal indicatoren voor aanpassing aan klimaatverandering, aan de hand waarvan kan worden nagegaan of met dit plan de adaptatiedoelstellingen inderdaad worden verwezenlijkt.

 

Bijbehorende casestudy’s

^ Terug naar boven

Bijbehorende richtsnoeren

^ Terug naar boven

Bijbehorende tools

^ Terug naar boven

Voorbeeldplannen en –beleid

 • Nationaal Bestuursakkoord Water
 • SECCP-bijdragen aan het South East Plan en de Regionale Economische Strategie
 • Beiers beleid voor de integratie van klimaatverandering in het waterbeheer, met het accent op bescherming tegen hoogwater
 • Adaptatie-actieplan voor het schiereiland Manhood
 •  

  >Terug naar Strategie

   

  Hosted by Hantsweb
  NW Europe Homepage
  Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
  ©2007 ESPACE Project
  Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
   
  NW Europe homepage