Engelse versie Franse versie Duitse versien Nederlandse versie
Aanbeveling nr.8

Afbeelding van woeste zee, huis, en veld Bijbehorende casestudy’s
Bijbehorende richtsnoeren
Bijbehorende tools
Voorbeeldplannen en –beleid

Identificeer ruimtelijke strategieën en maatregelen voor de aanpak van de risico’s die uit de kwetsbaarheidsanalyse naar voren zijn gekomen.

Zorg bij het toetsen van ruimtelijke plannen dat adaptatiestrategieën en -maatregelen voldoende gewicht krijgen in verhouding tot andere aspecten die van belang zijn voor de doelstellingen van het plan. Onzekerheid is inherent aan de klimaatverandering; maak deze hanteerbaar door een mix van strategieën en maatregelen op te nemen die:

 • onmiddellijk effect hebben, en/of

 • meerdere voordelen opleveren die bijdragen tot aanpassing aan klimaatverandering, en/of

 • goedkoop zijn maar toch veel kunnen opleveren, en/of
 • flexibel zijn.

 

Bijbehorende casestudy’s:

^ Terug naar boven

Bijbehorende richtsnoeren:

^ Terug naar boven

Bijbehorende tools:

^ Terug naar boven

Voorbeeldplannen en –beleid:

 • South East Plan
 • Beiers beleid voor de integratie van klimaatverandering in het waterbeheer, met het accent op bescherming tegen hoogwater
 • Adaptatie-actieplan voor het schiereiland Manhood
 •  

  >Terug naar Strategie

   

  Hosted by Hantsweb
  NW Europe Homepage
  Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
  Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
   
  NW Europe homepage