Engelse versie Franse versie Duitse versie Nederlandse versie
Aanbeveling nr.5

Luchtfoto Portsmouth Bijbehorende casestudy’s
Bijbehorende richtsnoeren
Bijbehorende tools
Voorbeeldplannen en –beleid

Herzie bestaande plannen, strategieën, richtlijnen, voorschriften, wetten, gedragscodes en richtsnoeren met betrekking tot ruimtelijke ordening.

Herzie ze zo spoedig mogelijk, zodat ze bijdragen tot – en geen belemmering vormen voor – de aanpassing aan klimaatverandering. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen of strategieën moeten processen van verandermanagement en risicomanagement worden toegepast en worden gecombineerd met de meest recente kennis over klimaatverandering.

 

Bijbehorende casestudy’s

^ Terug naar boven

Bijbehorende richtsnoeren

^ Terug naar boven

Bijbehorende tools

^ Terug naar boven

Voorbeeldplannen en –beleid

 

>Terug naar Strategie

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
 
NW Europe homepage