Engelse versie Franse versie Duitse versie Nederlandse versie
Aanbeveling nr.4

Afbeelding van debat, plannen en gebouw Bijbehorende casestudy’s
Bijbehorende richtsnoeren
Bijbehorende tools
Voorbeeldplannen en –beleid

Zorg voor een geïntegreerde benadering van aanpassing aan klimaatverandering – zowel binnen de betrokken organisatie als in de samenwerking met anderen.

Intern moet aanpassing aan klimaatverandering worden verankerd in de strategische en operationele planning van de gehele organisatie (dus niet alleen de milieuafdeling). Daarmee ontstaat de interne context die aanpassing van haar ruimtelijke-ordeningstaken mogelijk moet maken.

Extern moet worden samengewerkt met alle organisaties die te maken hebben met ruimtelijke ordening (bijv. instanties op het gebied van water, gezondheid, vervoer, landbouw en revitalisering) om de klimaatrisico’s te kunnen beoordelen en de juiste aanpassingsmaatregelen in de ruimtelijke ordening op te nemen. Probeer er samen achter te komen waar zich knelpunten bevinden in het beleid, de wetgeving of bepaalde maatregelen en wat er nodig is om tot oplossingen te komen. Zorg voor afstemming tussen het systeem van ruimtelijke ordening en eventuele andere systemen die invloed hebben op de ruimte en de functies daarvan.

 

Bijbehorende casestudy’s:

^ Terug naar boven

Bijbehorende richtsnoeren:

^ Terug naar boven

Bijbehorende tools

^ Terug naar boven

Voorbeeldplannen en –beleid

 

>Terug naar Strategie

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
 
NW Europe homepage