Engelse versie Franse versie Duitse versien Nederlandse versie
Aanbeveling nr.3

Afbeelding van overstromingen, paraplu’s en projectteam Bijbehorende casestudy’s
Bijbehorende richtsnoeren
Bijbehorende tools
Voorbeeldplannen en –beleid

Combineer verandermanagement en risicomanagement bij het integreren van het adaptatieproces in de ruimtelijke ordening:

 • Verandermanagement – processen voor het opzetten van het juiste bestuurlijke kader voor het uitwerken en doorvoeren van maatregelen;
 • Risicomanagement – processen voor het integreren van klimaatrisico’s in de beleidsvorming en het vaststellen van geschikte aanpassingsmaatregelen.

Deze twee complementaire benaderingen moeten worden gecombineerd om het adaptatieproces stevig in de ruimtelijke ordening te verankeren.

Verandermanagement

Ruimtelijke ordening vereist strategisch verandermanagement – zowel intern, dus binnen organisaties die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, als extern, bij de mensen die met de plannen te maken krijgen. Om een blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen, moet er bij verandermanagement sprake zijn van een evenwicht tussen awareness (bewustwording), agency (het gevoel dat het zin heeft om iets te doen) en association (samenwerking). Omdat actie eerder tot bewustwording leidt dan andersom, is het zinvol om mensen aan te spreken via acties waartoe zij reeds bereid zijn.

 • ‘Awareness’ is nodig om mensen bewust te maken van de risico’s en kansen die samenhangen met de klimaatverandering, de vermoedelijke gevolgen van de klimaatverandering, en de maatregelen die in verband daarmee moeten worden ondernomen. Bewustwording alléén zal echter niet de noodzakelijke veranderingen teweegbrengen.
 • ‘Agency’ wil zeggen dat mensen hun eigen acties in verband met de klimaatverandering als zinvol ervaren.
 • ‘Association’ (samenwerking via groepen en netwerken) stimuleert mensen om zelf in actie te komen.
 • ‘Action & reflection–processen zijn nodig om oplossingen te vinden voor de knelpunten die zich voordoen bij de integratie van aanpassing aan klimaatverandering in de ruimtelijke ordening.

Risicomanagement

Veranker klimaatrisicomanagement in de processen, procedures en richtlijnen die momenteel in de ruimtelijke ordening worden toegepast, met name strategische milieubeoordelingen en duurzaamheidsbeoordelingen. Daarbij gaat het om de volgende stappen:

 • Bepaal de doelstellingen van het ruimtelijke plan;
 • Beoordeel de huidige en toekomstige risico’s waardoor deze worden bedreigd;
 • Evalueer de effectiviteit van adaptatiestrategieën en –maatregelen waarmee de risico’s tot een aanvaardbaar niveau moeten worden beperkt;
 • Bepaal welke adaptatiestrategieën en -maatregelen in het ruimtelijke plan moeten worden opgenomen;
 • Informeer belanghebbenden over de gevolgen van de adaptatiestrategieën en –maatregelen, en leg uit wat de gevolgen (en kosten) zijn als deze niet worden doorgevoerd.

 

Bijbehorende casestudy’s

^ Terug naar boven

Bijbehorende richtsnoeren

^ Terug naar boven

Bijbehorende tools:

^ Terug naar boven

Voorbeeldplannen en -beleid:

 

>Terug naar Strategie

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
 
NW Europe homepage