Engelse versie Franse versie Duitse versien Dutch translation
Aanbeveling nr.2

Afbeelding van hoogwater, Selsey en platteland Bijbehorende casestudy’s
Bijbehorende richtsnoeren
Bijbehorende tools
Voorbeeldplannen en –beleid

Kijk over uw planningshorizon heen en probeer inzicht te krijgen in de klimaatrisico’s

Houd toekomstige adaptatiemogelijkheden open door te proberen inzicht te krijgen in de mogelijke veranderingen in klimaatrisico’s op de lange termijn (>100 jaar) en deze kennis in het ruimtelijke-ordeningsproces te integreren. Vraag u ook af hoe bestaand ruimtegebruik op kwetsbare locaties op de langere termijn kan worden aangepast aan de klimaatverandering.

  • Europees niveau: Stimuleer lidstaten om ‘routekaarten’ te ontwikkelen voor het omgaan met klimaatrisico’s gedurende de komende 100 jaar.
  • Nationaal niveau: Probeer inzicht te krijgen in de mogelijke klimaatrisico’s op de lange termijn en integreer deze kennis in het nationale ruimtelijke-ordeningsproces.
  • Regionaal niveau: Stimuleer partijen in de ruimtelijke-ordenings- en ontwikkelingssector om rekening te houden met klimaatrisico’s op de lange termijn en nodig hen uit om innovatieve oplossingen aan te dragen.
  • Lokaal niveau: Houd in de planologische besluitvorming rekening met mogelijke klimaateffecten op de lange termijn.

 

Bijbehorende casestudy’s

^ Terug naar boven

Bijbehorende richtsnoeren:

^ Terug naar boven

Bijbehorende tools :

^ Terug naar boven

Voorbeeldplannen en -beleid:

 

>Terug naar Strategie

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
 
NW Europe homepage