Engelse versie Franse versie Duitse versien Nederlandse versie
Aanbeveling nr.1

Bijbehorende casestudy’s
Bijbehorende richtsnoeren
Bijbehorende tools
Voorbeeldplannen en –beleid

Maak aanpassing aan klimaatverandering tot centraal thema in de ruimtelijke ordening

Creëer een robuust beleidskader voor het integreren van het adaptatieproces in de ruimtelijke ordening, waarin vastligt wie waarvoor verantwoordelijk is.

  • Europees niveau: Ontwikkel een duidelijk adaptatiebeleid via een groenboek-/witboek-proces. Stel een Commissaris verantwoordelijk voor de integratie van de aanpassingsthematiek in alle beleidskaders. Stel de Europese Rekenkamer verantwoordelijk voor controle op de naleving van de adaptatiedoelstellingen.

  • Nationaal niveau: Ontwikkel een nationaal adaptatieplan, waarin vastligt hoe het nationale systeem van ruimtelijke ordening moet zorgen voor aanpassing aan klimaatverandering. Ondersteun het plan met een pakket krachtige beleidsmaatregelen en doeltreffende fiscale en juridische instrumenten, zodat op regionaal en lokaal niveau een adaptatiegerichte ruimtelijke ordening en plantoetsing mogelijk wordt.

  • Regionaal niveau: Ontwikkel horizontale adaptatiestrategieën in streekplannen en integreer de aanpassing aan klimaatverandering volledig in de totstandkoming van sectoraal beleid. Ontwikkel een actieplan met een samenhangende lijst maatregelen die zich richten op alle belanghebbenden en die bijdragen tot een daadwerkelijk adaptatiebeleid.

  • Lokaal niveau: Ontwikkel horizontale adaptatiestrategieën in bestemmingsplannen en integreer de aanpassing aan klimaatverandering in de totstandkoming van sectoraal beleid. Betrek de bevolking en de particuliere sector bij beslissingen over de manier waarop het adaptatieproces in bestemmingsplannen moet worden geïntegreerd.

 

Bijbehorende casestudy’s:

^ Terug naar boven

Bijbehorende richtsnoeren:

^ Terug naar boven

Bijbehorende tools:

^ Terug naar boven

Voorbeeldplannen en -beleid:

 

>Terug naar Strategie

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
 
NW Europe homepage