Engelse versie Franse versie Duitse versien Nederlandse versie
Aanbeveling nr.14

Bijbehorende casestudy’s
Bijbehorende richtsnoeren
Bijbehorende tools
Voorbeeldplannen en –beleid

Slotopmerkingen – een voortschrijdend proces

Het implementeren van de in deze strategie beschreven processen van verandermanagement en risicomanagement is een eerste stap in het aanpassen van de ruimtelijke ordening met het oog op de risico’s van klimaatverandering. Ruimtelijke plannen en adaptatiemaatregelen moeten echter – zoals ’good practice’ is in de beleidsvorming – regelmatig worden herzien om op de langere termijn effectief te kunnen zijn. Aangezien de kennis over de klimaatverandering snel toeneemt, is het van belang dat plannen steeds aan de meest recente informatie worden getoetst, zodat zij ook in de toekomst voldoende bescherming blijven bieden tegen klimaatrisico’s en kunnen profiteren van kansen die de klimaatverandering eventueel met zich mee kan brengen.

 

Bijbehorende casestudy’s

^ Terug naar boven

Bijbehorende richtsnoeren

^ Terug naar boven

Bijbehorende tools

^ Terug naar boven

Voorbeeldplannen en –beleid

 

>Terug naar Strategie

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
 
NW Europe homepage