Engelse versie Franse versie Duitse versien Nederlandse versie
Aanbevelingen nr.13

Afbeelding van Cuckmere Haven, platteland en projectleden Bijbehorende casestudy’s
Bijbehorende richtsnoeren
Bijbehorende tools
Voorbeeldplannen en –beleid

Politici moeten erkennen dat klimaatverandering een langetermijnperspectief vereist in de beleidsvorming, dat verder reikt dan hun eigen politieke mandaat.

Zij moeten een proactief beleid voeren ten aanzien van klimaatrisico’s en rekening houden met trends die zich in de komende 100 jaar kunnen voordoen. Reactief beleid naar aanleiding van extreme weersomstandigheden is geen duurzame benadering, aangezien klimaatverandering niet alleen leidt tot het optreden van extreme situaties (zoals overstromingen, hittegolven en droogteperioden), maar ook tot geleidelijke veranderingen in de gemiddelde klimatologische omstandigheden. Politici moeten zorgen voor interdepartementale samenwerking ten aanzien van aanpassing aan klimaatverandering en zo nodig ook voor een wettelijke verankering van de aanpassingsthematiek in de ruimtelijke ordening. Bovendien moeten zij bij het beoordelen van afzonderlijke planningsaanvragen rekening houden met het klimaatbeleid.

 

Bijbehorende casestudy’s

^ Terug naar boven

Bijbehorende richtsnoeren:

^ Terug naar boven

Bijbehorende tools

^ Terug naar boven

Voorbeeldplannen en –beleid

 

>Terug naar Strategie

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage
Accessibility | Site Map | Contact Us
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
 
NW Europe homepage