Engelse versie Franse versie Duitse versien Nederlandse versie
Aanbeveling nr.12

Afbeelding van paraplu en conferentie Bijbehorende casestudy’s
Bijbehorende richtsnoeren
Bijbehorende tools
Voorbeeldplannen en –beleid

Stimuleer voortrekkers op het gebied van aanpassing aan klimaatverandering.

Voortrekkers spelen een essentiële rol bij het van de grond krijgen en in stand houden van adaptatie-initiatieven. Er moet een goed systeem van voorvechters van dergelijke initiatieven tot stand komen, dat naast politici en deskundigen uit de ruimtelijke ordening en andere organisaties ook maatschappelijke organisaties omvat. Door samen te werken kan meer worden bereikt.

 

Bijbehorende casestudy’s

Wij raden u aan de volgende pdf-bestanden online te raadplegen. U kunt deze documenten ook handmatig openen vanuit de volledige lijst.Elke pdf bevat verwijzingen naar verdere achtergronddocumenten (sectie ‘Meer informatie’), die eveneens handmatig kunnen worden geraadpleegd.

^ Terug naar boven

Bijbehorende richtsnoeren:

^ Terug naar boven

Bijbehorende tools

^ Terug naar boven

Voorbeeldplannen en –beleid

 

>Terug naar Strategie

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
 
NW Europe homepage