Engelse versie Franse versie Duitse versien Nederlandse versie
Aanbeveling nr.11

Afbeelding overstromingskaart, hoogwaterkering en rivier Bijbehorende casestudy’s
Bijbehorende richtsnoeren
Bijbehorende tools
Voorbeeldplannen en –beleid

Ontwikkel ambitieuze langetermijnoplossingen voor de uitdagingen die de klimaatverandering oplevert voor bestaande ontwikkelingsprojecten en andere vormen van bodemgebruik waarin geen rekening is gehouden met aanpassing aan klimaatverandering.

  • Erken dat reeds ontwikkelde gebieden op langere termijn misschien niet geschikt zijn voor verdere ontwikkeling omdat de klimaatrisico's toenemen;

  • Inventariseer bestaande bebouwing, infrastructuur en andere belangrijke elementen die gevoelig zijn voor klimaatrisico's en ontwerp strategieën om deze op termijn te verplaatsen;

  • Hanteer een beperkte geldigheidstermijn bij de vergunningverlening voor nieuwe ontwikkelingsprojecten op locaties die op de langere termijn misschien niet meer geschikt zijn.

    • Europees niveau: Overweeg het aanwijzen van gebieden voor een beperkte termijn (60-100 jaar) in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn. Neem klimaatrisico's meer expliciet op in door de EU gefinancierde programma's (bijv. structuurfondsen en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid).

    • Nationaal niveau: Ontwikkel juridische en fiscale instrumenten die het mogelijk maken om adaptatiemaatregelen naderhand door te voeren in reeds ontwikkelde gebieden.

 

Bijbehorende casestudy’s

^ Terug naar boven

Bijbehorende richtsnoeren

^ Terug naar boven

Bijbehorende tools

^ Terug naar boven

Voorbeeldplannen en –beleid

 

>Terug naar Strategie

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
 
NW Europe homepage