Engelse versie Franse versie Duitse versien Nederlandse versie
Aanbeveling nr.10

Afbeelding van projectevenement, Selsey en overstroming Bijbehorende casestudy’s
Bijbehorende richtsnoeren
Bijbehorende tools
Voorbeeldplannen en –beleid

Implementeer het adaptatiebeleid in afzonderlijke plannings-/ontwikkelingsbeslissingen en leg belanghebbenden duidelijk uit welke klimaatrisico’s nog resteren nadat de geïdentificeerde maatregelen zijn uitgevoerd.

Zorg dat de informatie over deze resterende risico’s begrijpelijk is voor leken.

 • Lokaal niveau: Spreek burgers aan op hun eigen verantwoordelijkheid voor aanpassing aan klimaatverandering, omdat via de ruimtelijke ordening geen 100% bescherming kan worden geboden. Geef burgers en bedrijven informatie over praktische adaptatiemaatregelen die zij kunnen nemen met het oog op deze resterende risico’s.

 

Bijbehorende casestudy’s

 • Bewustmaking – ontwikkeling van doeltreffende manieren om klimaatverandering onder de aandacht te brengen bij Belgische jongeren van 16-18 jaar
 • Bewustmaking: infosessie in Galmaarden
 • ‘Fränkische Saale’: onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en geschikte aanpassingsmaatregelen
 • Voorlichtingsacties klimaatverandering
 • ^ Terug naar boven

  Bijbehorende richtsnoeren:

  ^ Terug naar boven

  Bijbehorende tools:

  ^ Terug naar boven

  Voorbeeldplannen en –beleid:

   

  >Terug naar Strategie

   

  Hosted by Hantsweb
  NW Europe Homepage
  Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
  ©2007 ESPACE Project
  Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
   
  NW Europe homepage