Engelse versie Franse versie Duitse versien Nederlandse versie

Strategie

Download Strategie

Afbeelding van veengebied, overstromingen en kustlijnDe strategie omvat 14 aanbevelingen, aangevuld met een aantal casestudy’s, tools en voorbeelden van beleidsadviezen die door de ESPACE-partners zijn uitgewerkt.

De 14 aanbevelingen zijn gericht op alle bestuurlijke niveaus, waaronder Europese instellingen en nationale, regionale en lokale overheden. De strategie omvat in sommige gevallen ook aanvullende aanbevelingen voor bepaalde bestuurlijke niveaus.

Als u op een van de onderstaande 14 aanbevelingen klikt, krijgt u uitgebreidere informatie en een verwijzing naar de bijbehorende casestudy’s.

 

De 14 aanbevelingen:

1.

Maak aanpassing aan klimaatverandering tot centraal thema in de ruimtelijke ordening

2.

Kijk over uw planningshorizon heen en probeer inzicht te krijgen in de klimaatrisico’s

3.

Combineer verandermanagement en risicomanagement bij het integreren van het adaptatieproces in de ruimtelijke ordening

De drie bovenstaande uitgangspunten kunnen als volgt worden geïmplementeerd:

4.

Zorg voor een geïntegreerde benadering van aanpassing aan klimaatverandering – zowel binnen de betrokken organisatie als in de samenwerking met anderen

5.

Herzie bestaande plannen, strategieën, richtlijnen, voorschriften, wetten, gedragscodes en richtsnoeren met betrekking tot ruimtelijke ordening

6.

Subsidieer specifiek onderzoek naar klimaatrisico’s zodat in het ruimtelijke-ordeningsproces vroegtijdig gebruik kan worden gemaakt van nieuwe kennis

7.

Beoordeel de bedreigingen en de kansen die de klimaatverandering oplevert voor alle ruimtelijke beleidsterreinen

8.

Identificeer ruimtelijke strategieën en maatregelen voor de aanpak van de risico’s die uit de risicoanalyse naar voren zijn gekomen

9.

Beoordeel in hoeverre een ruimtelijk plan als geheel bijdraagt tot aanpassing aan klimaatverandering

10.

Implementeer het adaptatiebeleid in afzonderlijke plannings-/ ontwikkelingsbeslissingen en leg belanghebbenden duidelijk uit welke klimaatrisico’s nog resteren

11.

Ontwikkel ambitieuze langetermijnoplossingen voor de uitdagingen die de klimaatverandering oplevert voor bestaande ontwikkelingsprojecten en andere vormen van bodemgebruik waarin geen rekening is gehouden met aanpassing aan klimaatverandering

12.

Stimuleer ‘kampioenen’ op het gebied van aanpassing aan klimaatverandering

13.

Politici moeten erkennen dat klimaatverandering een langetermijnperspectief vereist in de beleidsvorming, dat verder reikt dan hun eigen politieke mandaat

14.

Slotopmerkingen – een voortschrijdend proces

 

^ Terug naar boven

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
 
NW Europe homepage